Fundusze Europejskie - Polska Wschodnia
Adres :
ul. Trylińskiego 8 ,
10-683 Olsztyn
Polska
Telefon : + (48) 504 764 008
Email : salmultirotor@gmail.com

TYTUŁ PROJEKTU

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, dofinansowanie projekt nr POPW.01.01.02-28-0017/17 „System rozwieszania liny przedwstępnej pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV”.

Wartość projektu – 1 081 983,69 zł
Wartość dofinansowania – 799 232,90 zł

 

OPIS PROJEKTU

 

Podstawą działalności prowadzonej w ramach projektu jest wykorzystanie specjalistycznych dronów budowlanych w celu przygotowania prac naciągu przewodów podczas budowy linii wysokiego napięcia w trudnym terenie. Działalność kierowana jest do branży energetycznej. Odbiorcą ostatecznym usługi są przedsiębiorstwa budownictwa elektroenergetycznego, będące wykonawcą inwestycji budowy napowietrznej linii wysokiego napięcia. W ramach projektu tworzy się realną alternatywę do pracy śmigłowcem w zakresie rozwieszania liny pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia. Celem wdrożenia projektu jest osiągnięcie takiego poziomu operacyjno – technologicznego, aby możliwa była obsługa całych budowanych linii wysokiego napięcia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej satysfakcji odbiorcy ostatecznego. W ramach projektu wdrażane są innowacyjne rozwiązania w tym specjalistyczne drony budowlane do rozwieszania liny przedwstępnej oraz wykorzystanie nowoczesnej liny przedwstępnej o niskiej masie własnej i wysokiej wytrzymałości w procesie naciągu przewodów. Rezultatem wdrożenia projektu jest redukcja kosztu naciągu przewodów w trudnym terenie oraz poprawa bezpieczeństwa i ergonomii procesów roboczych.